Pagina 6:1 Carrosserie-onderhoud

Carrosserie-onderhoud
- niet alleen voor het
aanzicht!

De carrosserie wordt natuurlijk onderhouden
om de auto van buiten en van binnen schoon
en mooi te houden. Maar er is nog veel meer:
het moet ook gebeuren uit het oogpunt van
roestwering, om de roestwerende behande-
ling regelmatig te controleren en bij te werken
en om de lak op beschadigingen te controleren
en deze bij te werken.
Pagina 6:1 Carrosserie-onderhoud en deze index
Pagina 6:2 Roestwerende behandeling controleren en bijwerken
Pagina 6:4 Lakbeschadigingen controleren en bijwerken
Pagina 6:6 Auto wassen
Pagina 6:8 Bekleding reinigen

Pagina 6:2 Roestwerende behandeling
Go To Top of Page.

Roestwerende behandeling - controleren
en bijwerken

Uw Volvo kreeg al van fabriekswege een nauwe en volledige
roestwerende behandeling. Aan de buitenkant, op het onderstel en in
de wielkuipen werd een dik, slijtvast roestwerend middel gespoten en
aan de binnenkant van de balken, holle ruimten en gesloten secties
een dunnere, penetrerende roestwerende vloeistof.
Wat kut u, als eigenaar van de auto, doen om deze roestwerende
behnadeling in goede staat te houden?

 • Houd de auto schoon!    Spoel chassiscomponenten*, onderstel
      wielkuipen en spatschermranden onder hoge druk schoon.
 • Laat de roestwerende behandeling regelmatig controleren en bij-
      werken.

  Als uw auto als gevolg van beschadiging moet worden bijgewerkt, laat
  uw Volvogarage u dan helpen.
     * Draagarmen, draagarmstangen, veerstoelen en veerpootschotels
  De roestwerende behandeling moet door uw Volvo-werkplaats worden
  gecontroleerd - zie het Garantieboekje.


  De auto heeft bij de produktie een roestwerende behandeling gekregen
  die onder normale omstandigheden pas na 8 jaar een nabehandeling
  nodig heeft.
  Na deze periode moet de nabehandeling met intervallen van drie jaar
  worden uitgevoerd. Laat uw Volvo-werkplaats u bij de nabehandeling
  van uw auto helpen. Om een perfect resultaat te krijgen moet het
  werk deskundig worden gedaan.


 • Pagina 6:3 Roestwerende behandeling

  Go To Top of Page.

  De "zichtbare" roestwerende behandeling

  De "zichtbare" roestwerende behandeling moet regelmatig worden
  gecontroleerd en bijgewerkt. Als de roestwerende laag ergens moet
  worden bijgewerkt, moet u dit onmiddelijk laten doen om te voor-
  komen, dat vocht onder de roestwerende laag komt - laat uw Volvo
  werkplaats u hierbij helpen.
  Als u zelf de roestwerende behandeling wilt bijwerken, moet u ervoor
  zorgen, dat bij te werken plaats schoon en droog is. Spoel, was en
  droog de auto goed af. Gebruik een roestwerend middel in een spuit-
  bus of breng het met een kwast aan.

  Er zijn twee verschillende types roestwerende middelen:
  een dun (kleurloos) voor zichtbare plaatsen
  een dik voor slijtplekken op het onderstel en de wielkuipen.

  Denkbare plaatsen om met deze hulpmiddelen bij te werken zijn b.v.:
 • zichtbare lasnaden en puntlasnaden - dunne vloeistof
 • onderstel en wielkuipen - dikke vloeistof
 • portierscharnieren - dunne vloeistof
 • motorkapscharnieren en sluiting - dunne vloeistof.

  Als de behandeling klaar is, kan het overtollige roestwerende middel
  worden verwijderd met een lap die met terpentine bevochtigd is.

  De motorruimte is in de fabriek behandeld met een kleurloos roest-
  werend middel op wasbasis. Dit middel is tegen normale wasmiddelen
  bestand zonder op te lossen en onwerkzaam te worden. Als u echter
  met zogenoemde aromatische oplosmiddelen, zoals b.v. wasbenzine,
  terpentine (speciaal die met een emulgator) reinigt, moet de bescher-
  mende waslaag na het reinigen worden vernieuwd.
  De Volvo-dealers verkopen dergelijke wassen.


 • Roestwerende behandeling
  Pagina 6:4 Lakbeschadigingen bijwerken

  Go To Top of Page.

  Lakken = roest weren

  De lak is een belangrijk onderdeel van de
  roestbescherming van de auto en moet dus
  regelmatig worden gecontroleerd. Lakbescha-
  digingen moeten onmiddelijk worden behan-
  deld om roestvorming te voorkomen. De meest
  voorkomende lakbeschadigingen, d.w.z. de
  beschadigingen die u zelf kunt bijwerken, zijn:
 • kleine steenslagplekken en krassen.
 • afbladderende spatschermranden b.v.

  Bij het bijwerken moet de auto goed
  gewassen en droog zijn en een
  temperatuur boven +15° C hebben.

  Lakkleurcode

  Let erop, dat u de juiste lakkleur krijgt.
  Controleer dit met het codenummer voor de
  lakkleur dat op het typeplaatje op het rech-
  ter binnenscherm in de motorruimte staat  Lakkleurcode
 • Kleine steenslagplekken en krassen

  Materialen:
 • Grondlak (primer) in bus
 • Lak in bus of zogenaamde lakpen
 • Penseel
 • Maskeertape

  Als de steenslagplek niet tot op de plaat
  is en er nog een onbeschadige laklaag over is,
  kan de lak direct worden opgebracht, als het
  vuil weggeschaapt is.

  Als de steenslagplek tot de plaat is, moet u
  het volgende doen:

 • Breng op het beschadigde vlak een stukje
      maskeertape aan. trek vervolgens de tape
      weg zodat de lakresten meegaan
      (afbeelding 1).


  Lakresten met tape verwijderen
 • Roer de grondlak (primer) goed om en
     breng deze met een fijn penseeltje of met
     een lucifer op (afbeeling 2).


  Grondlak opbrengen

 • Als de grondlak goed droog is, kan de
     eindlak met een penseel worden opge-
     bracht. Roer de lak goed om en breng deze
     daarna enkele malen dun op en laat de
     lak telkens goed drogen.
 • Pagina 6:5 Lakbeschadigingen bijwerken
  Go To Top of Page.

 • Bij krassen doet u, zoals hierboven beschre-
      ven is, maar het kan gewenst zijn om onbe-
      schadigde lak af te plakken (zie afbeelding
      3).


  Eventueel afplakken


 • Wacht een paar dagen met de nabehande-
      ling, zoals polijsten. Gebruik een zachte
      doek en wees zuinig met de polijstpasta.

 • Beschadigde spatschermranden en drempels bijwerken

  Materialen:
 • Grondlak (primer) in spuitbus
 • Lak in spuitbus

  Bij het lakken van grote vlakken moet eerst
  met maskeertape en papier worden afgeplakt.
  Verwijder de maskeertape direct na de laat-
  ste maal spuiten, voordat de lak is uitgedroogd

 • Verwijder losse bladders met tape.
      Spuit met grondlak. Tijdens het spuiten
      moet u de bus met gelijkmatige snelheid
      op 20-30 cm van het vlak heen en weer
      bewegen, zoals is afgebeeld. Gebruik kar-
      ton om omringende vlakken te beschermen.
 • Spuitbus zo houden • Als de grondlak goed droog is, kan de eind
      lak op dezelfde manier worden opgespoten.
      Spuit een paar maal en laat de lak telkens
      een paar minuten drogen.
 • Pagina 6:6 Wassen

  Go To Top of Page.

  De auto moet vaak worden gewassen!

  Was de auto, zodra deze vuilgeworden is, met name in de winter, om-
  dat wegenzout en vocht gemakkelijk corrosie kunnen veroorzaken.

  Zo kunt u de auto wassen:
 • Spoel het vuil aan de onderkant van de auto (wielkuipen, spat-
     schermranden, enz.) zorgvuldig af.
 • Spoel de gehele auto af, totdat het vuil week geworden is.
 • Was de auto met een spons ( met of zonder wasmiddel) en veel water.
     Gebruik hierbij liefst lauw water, maar geen heet water..
 • Als het vuil erg vast zit, kunt u de auto met een koud-ontvettings-.
     middel wassen, maar dit moet dan op een spoelplaats met een
     spoelputje gebeuren.
 • Droog de auto af met een schone zachte zeem.
 • De motor-bediende antene (extra uitrusting) moet worden afge-
     droogd en met een olie bevochtigd doekje licht ingesmeerd.
 • Nadat de motor is gewassen, moet water uit de bougieholten worden
     weggeblazen.

  Geschikte wasmiddelen:

  Autowasmiddelen (autoschampoo) of 5-10 cm³ gewoon vloeibaar
  afwasmiddel op 10 liter water..
  Vlekken op aluminium lijsten rondom ramen, spatschermen en portieren
  kunnen met autopolish worden weggepoetst. gebruik nooit polijstpasta
  of staalwol. Roestvrijstalen onderdelen kunnen met een chroompoets-
  middel worden gereinigd.

  Denk eraan...

  Om vogelvuil altijd zo snel mogelijk van de lak te verwijderen.
  Het bevat namelijk stoffen die de lak heel snel aantasten en doen ver-
  kleuren. De verkleuring kan niet worden weggepoetst.

 • WAARSCHUWING!
  Als onmiddellijk na het wassen met de auto gereden ,
  moet eerst voorzichtig worden geremd, zodat vocht van de
  remvoeringen kan verdwijnen!
  N.B! Bij het wassen moet u alle afwateringsgaten in de portieren en
  de drempels telkens goed schoonmaken om te voorkomen, dat deze
  door modder en vuil verstopt raken.  Afwateringsgaten

  Pagina 6:7 Automatisch wassen    Poetsen    In de was zetten

  Go To Top of Page.

  Automatische wasinrichting

  Met een automatische wasinrichting kan de auto snel en eenvoudig
  worden schoongemaakt. Denk eraan, dat een automatische
  wasinrichting de auto niet zo effectief en voorzichtig wast als u
  zelf met de hand met spons en water doet. Het onderstel van de auto
  wordt in veel wasautomaten niet afgespoeld, terwijl dit met name in
  de winter van groot belang is.
  Let erop, dat eventuele extra uitrusting - extra koplampen - goed vast-
  zitten, want anders bestaat er kans, dat de borstels van de wasautomaat
  dergelijke onderdelen losrukken. Schroef b.v. de antenne los of schuif
  deze in.
  Voordat u de automatische wasinrichting binnenrijdt, moet u de armen
  van de koplampwissers onder de aanslagen onderaan de koplampen
  leggen. Zo wordt verhinderd, dat de borstels de armen pakken en het
  wissermechanisme beschadigen.
  N.B! Vergeet daarna niet om de wisserarmen weer in hun normale stand
  te brengen, als het wassen klaar is.
  Was uw auto alleen in wasautomaten met schone borstels!
  Was de auto de eerste maanden - voordat de lak hardgeworden is -
  liefst met de hand.


  Poetsen en in de was zetten

  U moet de auto poetsen en in de was zetten, als u vindt dat de lak
  mat is en als u lak een extra bescherming wilt geven, b.v. vlak
  vóór de winter.
  Normaal behoeft de auto pas na een jaar te worden gepoetst.
  In de was zetten kan eerder gebeuren.
  U moet de auto goed wassen en droogmaken, voordat u gaat
  poetsen en/of in de was zetten.
  Verwijder asfalt- en teerspatten met terpentine.
  moeilijker te verwijderen vlekken kunnen met een poetsmiddel voor
  autolak ("rubbing") worden verwijderd.
  Poets eerst met polish en behandel de auto daarna met vloeibare of
  vaste was. Volg de instructies op de verpakkingen nauwkeurig op.
  Veel preparaten bevatten zowel polish als was.
  Tegnwoordig zijn er veel verschillende merken zogenaamde
  polymere wassen in de handel die voor autolak bestemd zijn.
  Het is gemakkelijk werken met de polymere wassen en zij geven
  een zeer hard en glanzend oppervlak dat de lak tegen oxydatie,
  vuil en verbleken beschermt.  Pagina 6:8 Bekleding reinigen

  Go To Top of Page.

  Vlekken op leer behandelen

  Krab of wrijf nooit op een vlek.
  Gebruik nooit sterke ontvettingsmiddelen
  Reinig met een zwakke zeepoplossing en lauw water.  Vlekken in vloermatten behandelen

  Behandel het grootste deel van de vlek met een bot mes of iets
  dergelijks.
  Zuig van de vlek zo veel mogelijk met schone witte doeken op. Stof-
  zuig rondom de vlekken, zodat omringend vuil niet oplost.
  Bevochtig een schone witte lap met het oplosmiddel. Zuig vervolgens
  het oplosmiddel en de vlekken met een droge wattenprop op. Herhaal
  de behandeling, totdat de vlekken verdwenen zijn.

  Denk aan het volgende

 • Bij verfvlekken, b.v. inkt, balpuntpennen, lippenstift, moet met
     het ontvlekkingsmiddel heel voorzichtig worden gewerkt, omdat de
     kleurstof in de vlek kan oplossen en de vlek daardoor groter wordt.
 • Gebruik zo weinig mogelijk oplosmiddel.
 • Werk altijd van buiten naar binnen van de vlek toe.

  Autogordels reinigen

  Gebruik hiervoor water met een synthetisch wasmiddel.

  Als u meer over het reinigen van de bekleding wilt weten, geeft
  uw Volvo-werkplaats gaarne alle inlichtingen


 • text en foto's uit Handleiding Modeljaar 1990

  Go To Top of Page